برای جابجا کردن پست های وبلاگتان ، کافیست تاریخ آنها را مطابق تاریخی که مایل هستید در آن تاریخ منتشر می شدند تغییر دهید و ذخیره کنید.

کلیه پست های وبلاگ بر اساس تاریخ انتشاری که شما تعیین میکنید مرتب میشوند . پس کافیست تاریخ آنها را تغییر دهید تا پست ها جابجا شوند.