کلمات کلیدی هر یادداشت، موضوع آن یادداشت را مشخص میکنند. این کلمات کلیدی یا همون تگ ها ، بصورت پیش فرض بر اساس بیشترین تعداد یادداشت ِ موجود در هر تگ مرتب میشوند.

هم اکنون با انتخاب منوی بازشوی  "ترتیب کلمات کلیدی"  در بخش تنظیمات وبلاگ ، میتوانید تگ های وبلاگ خود را بصورت الفبایی مرتب کنید. 

  پی نوشت : در صفحه ی مدیریت وبلاگ نیز ، منوی بازشوی کلمات کلیدی (برای یافتن پست های مرتبط با یک کلمه ی کلیدی) زین پس بر اساس حروف الفبا مرتب شده .